In een jeugdmuziekatelier staat de leerling centraal en worden de muzieklessen gegeven op maat en naar de interesse van de leerlingen. Een jeugdmuziekatelier of kortweg JMA staat open voor iedereen die graag noten wil leren en/of een instrument wil leren bespelen.

In tegenstelling tot wat onze naam doet vermoeden, zijn naast kinderen ook jongvolwassenen en volwassenen welkom. Voor hen bieden we een aangepast programma.

Om het JMA voor iedereen toegankelijk te maken streven wij er naar om de prijs van onze cursussen zo laag mogelijk en dus betaalbaar te houden.
Een opdracht die niet altijd eenvoudig is in tijden van besparing en verminderde externe steun. Toch slagen wij op dit moment in deze opdracht zonder in te boeten op kwaliteit en mogelijkheden.

Dit doet JMA Allegro al sinds 1969.

In een jeugdmuziekatelier staat de leerling centraal en worden de muzieklessen gegeven op maat en naar de interesse van de leerlingen. Een jeugdmuziekatelier of kortweg JMA staat open voor iedereen die graag noten wil leren en/of een instrument wil leren bespelen.

In tegenstelling tot wat onze naam doet vermoeden, zijn naast kinderen ook jongvolwassenen en volwassenen welkom. Voor hen bieden we een aangepast programma.

Om het JMA voor iedereen toegankelijk te maken streven wij er naar om de prijs van onze cursussen zo laag mogelijk en dus betaalbaar te houden.
Een opdracht die niet altijd eenvoudig is in tijden van besparing en verminderde externe steun. Toch slagen wij op dit moment in deze opdracht zonder in te boeten op kwaliteit en mogelijkheden.

Dit doet JMA Allegro al sinds 1969.

Over Allegro

Bij Allegro kun je 3 jaar notenleer volgen vanaf de leeftijd van 8 jaar. Je krijgt de basis om je instrument te leren bespelen. Voor 12+ is er ook een éénjarige snelcursus. In ons aanbod krijg je een totaaloverzicht van de instrumenten die we aanbieden. Het aanbod kan jaarlijks variëren naargelang de interesses en de lesgevers.

Het is niet voor alle instrumentlessen nodig om eerst 1 jaar notenleer te volgen, want een aantal instrumenten kan je ook al doende beginnen leren. Zo zijn bijvoorbeeld slagwerk en zang vrij te starten los van of samen met lessen notenleer.

Bij andere instrumenten moet je minimum 1 jaar notenleer volgen of een half jaar van de snelcursus. De reden hiervoor is dat wij ervan overtuigd zijn dat je bij die instrumenten eerst een aantal beginselen moet kennen om vlot te kunnen beginnen en evolueren.

Zowel de instrumentlessen als de notenleerlessen worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Zo wordt de notenleer afgewisseld met muziektechnieken en zang.
In de instrumentlessen vertrekken wij vanuit de interesse van de leerlingen. Een leerling kan zelf aangeven wat hij/zij wil leren en de lesgever geeft uiteraard de nodige input.

Onze lesgevers hebben allemaal een degelijke muzikale achtergrond en zij willen hun muziekmicrobe graag verspreiden.

Bovenal moet een instrument leren leuk en ontspannend blijven en daar willen wij ons als jeugdmuziekatelier in onderscheiden tegenover klassieke muziekscholen. Bij ons leer je precies wat je zelf wil kunnen, geen verplichte extra vakken of dikken blokken theorie.

“Music is…..
a higher revelation than all wisdom & philosophy”

L.  van Beethoven

Een beetje geschiedenis…

Jeugdmuziekatelier, muziekschool Allegro sinds 1969

Onze muziekschool werd opgericht in 1969. In september van dat jaar ging het eerste werkjaar van start. JMA Allegro, toen nog ‘jeugdmuziekschool Mariawende’, werd opgericht door zuster Capelle in de lagere school van Instituut Mariawende. Via de Orff-methode werd de muziek op een speelse manier aan de kinderen aangeleerd. Dit is op de dag van vandaag nog steeds zo.

De muziekschool veranderde van naam in 1983 en werd een jeugdmuziekatelier. Hiermee wilden de toenmalige bestuurders benadrukken dat de muziek op een speelse en creatieve manier wordt aangeleerd.
De muziekschool bracht in zijn beginjaren tal van musicale producties

Doorheen de jaren zijn de structuren van het jeugdmuziekatelier heel wat gewijzigd. Zowel de tijdsgeest als de interesse van kinderen verandert constant.

On de huidige tijd wil het jeugdmuziekatelier vooral de nadruk leggen op ‘plezier’ beleven aan muziek.
De tijd dat leerlingen op zaterdag naar de muziekschool kwamen om er een voormiddag nootjes, ritmes, enz ingedrild te krijgen is definitief voorbij.

Op een speelse manier met heel wat praktische toepassingen kunnen kinderen gedurende 3 jaar op hun eigen tempo en vermogen de theorie aangereikt krijgen. Waar je vroeger eerst 3 jaar notenleer moest volgen, kan je nu al vanaf het tweede notenatelier een instrument kiezen, zo zijn ze nog meer gemotiveerd om door te zetten.

Ook bij de instrumentenateliers ligt de nadruk vooral op het kind zelf, het zijn zij die kunnen aangeven aan de lesgevers wat ze graag willen leren. Een instrument leer je omdat je het leuk vindt en niet omdat het moet.

Sinds 2008 wordt het muziekatelier geleid door Marlies Vereecke, die er in 2011 een duojob van maakte met haar man Pieter Dejaeger.

Hoogtepunten

1969: Oprichting jeugdmuziekschool
1973: Musical ‘Oink beest’
1974: Musical ‘De Leeuwenkoning’
1979: Muzikaal sprookje ‘Prinsesjes zonneschijn’
1983: Naamswijziging in jeugdmuziekatelier
1985: Musical ‘Alfred Jodocus Kwak’
2002: CD ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’
2010: Muzikaal toneelstuk ‘Kinderen Baas’
2020: 50-jarig jubileum met aperitiefconcert

Verantwoordelijken doorheen de jaren

1969 – 1973: zr. Capelle
1973 – 1990: zr. Régine
1990 – 2006: Karel Scherpereel
2006 – 2008: Annelies Dedobbelaere
2008 – 2011: Marlies Vereecke
2011 – heden: Marlies Vereecke & Pieter Dejaeger