Details:

Lesgever: Cleopatra Cracaoanu
Klas: Zang klas A

Afwezig: Voolopige opschorting van de lessen –> UPDATE: Terug van start op 14/01/2023

Extra info: Helaas kunnen de lessen zang van Cleopatra momenteel niet hervat worden. De lesgeefster zal voor onbepaalde tijd, maar al zeker 2 maanden omwille van medische redenen afwezig blijven.

Wij doen er alles aan om een vervanger te vinden, maar kunnen geen garanties bieden.

De lessen worden voorlopig dan ook opgeschort.

In het beste scenario vinden we een vervanger, maar zal het moeilijk haalbaar zijn om aan 28 lessen te raken dit werkjaar. In dat geval zullen jullie de niet gegeven lessen terugbetaald krijgen.

In het slechtste scenario vinden we geen vervanger en worden de lessen definitief stopgezet dit werkjaar en krijgen jullie het resterend aantal lessen terugbetaald. In dat geval krijgen jullie wel voorrang om in te schrijven volgend werkjaar.

We hopen op het beste scenario! Jullie horen nog van ons, maar geef ons even de tijd.

UPDATE: Terug van start op 14/01/2023