Blijf op de hoogte

Beste ouders, beste leerlingen,

Graag geven wij u de afspraken mee rond afwezigheden dit werkjaar.

Leerling

Kan jij als leerling een les niet bijwonen, dan verwittig je rechtstreeks je lesgever. Doe dit bij voorkeur via een Muziko bericht. Een last minute afwezigheid (ziekte) doe je bij voorkeur via telefoon of sms. Het telefoonnummer van je lesgever vind je door op zijn/haar naam te klikken bij een willekeurig Muziko bericht van je lesgever.

Afwezigheden door leerlingen worden niet ingehaald door de lesgever.

Lesgever

De leskalender vind je op www.jma-allegro.be/kalender . Deze kalender is in beweging en kan gedurende het werkjaar worden aangepast. Controleer dus wekelijks de kalender.
Een afwezigheid zal de lesgever altijd via een Muziko bericht melden. Als de afwezigheid onverwacht en last minute is, dan zal hij/zij ook via SMS of telefoon verwittigen.
Naast de melding van de lesgever zelf, publiceren wij zo goed mogelijk alle afwezigheden op de kalender van de website en via onze facebookpagina ( https://www.facebook.com/jmaallegro ).

Bij instrumentlessen en zang, wordt een afwezigheid altijd* ingehaald zodanig dat er tegen het einde van het werkjaar 28 ingerichte lesmomenten zijn.

Bij klassikale lessen (notenleer) zal in sommige gevallen een vervanglesgever les geven of kan een lesmoment volledig geschrapt worden.

* Afwezigheden door COVID-19

Is een leerling afwezig door verplichte quarantaine of besmetting wegens COVID-19, gelieve dan altijd contact op te nemen met de hoofdverantwoordelijke, Marlies Vereecke! Wij zullen dan beoordelen of verdere actie nodig is binnen het Jeugdmuziekatelier.

Ook bij eventuele besmettingen van lesgevers, zullen wij de risicoanalyse maken en indien nodig gepaste maatregelen treffen.
Bij alle COVID-19 gerelateerde afwezigheden kan afgeweken worden van de standaard regelingen zoals hierboven beschreven (haalbaarheid 28 lessen, enz), wegens overmacht.

De doelstelling blijft om dit werkjaar zo normaal mogelijk te laten verlopen, dit binnen de mogelijke beperkingen door COVID-19.

Met vriendelijke groeten,
Marlies Vereecke en Pieter Dejaeger

Verantwoordelijken JMA Allegro

Leerling of lesgever?

Check altijd uw
Muziko berichten
voor meer info!

Problemen met inloggen, aarzel niet om hulp te vragen. Geef uw mailadres en we contacteren u zo snel mogelijk.